top of page

RENGÖR MED ÅNGA HELT FRITT FRÅN SKADLIGA KEMIKALIER

Möjligheterna med torr ånga

Vi erbjuder ett ekologiskt alternativ till kemikalier och plastavfall. Med innovativ teknik blir all rengöring framgångsrik med endast effektiv torr ånga. Även utmanande föremål kan rengöras med bara kranvatten - snabbt och säkert utan rengöringskemikalier. Torr ånga är lämplig för rengöring och desinficering av nästan alla ytor. Våra produkter har mer än 45 års produktutveckling och europeiskt kvalitetsarbete bakom sig.

våra värderingar

miljö

I enlighet med våra miljövänliga värderingar vill vi främja ett grönt sätt att tänka och göra vårt för att minska världens plastavfall och giftiga kemikalier som hamnar i naturen.

säkerhet

Förutom miljöskador har rengöringskemikalier visats vara mycket skadliga även för hälsan. Vi erbjuder ett säkert sätt att sköta städningen i hela hemmet utan att använda några rengöringsmedel eller kemikalier.

motstånd

I en tid av engångskonsumtion sticker vi ut från mängden med produkter som håller från generation till generation. Med högkvalitativa och hållbara produkter undviker vi onödigt elektronikavfall.

bottom of page